Bli avtalskund

Det är fördelaktigt att teckna serviceavtal med Alna:

 • Professionellt stöd. Via telefonrådgivning, mejlkontakt eller personliga möten kan vi på Alna stötta, svara på frågor och möta oro som kan finnas kring en anställd. Vi har kompetens om alla typer av skadligt bruk och skadliga beteenden, även i kombination med psykisk ohälsa; alkohol, läkemedel, spel, narkotika, shopping, mat, sex, m fl.
 • Kontinuerlig information i alla frågor som rör skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, droger eller annat i arbetslivet.
 • Kostnadsfördelar. Rabatterade priser på våra tjänster.
 • Ekonomiska vinster och en mer hållbar arbetsmiljö. Alnas avtalskunder har större chans att förhindra att skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) påverkar arbetsplatsen negativt vilken innebär en bättre arbetsmiljö och ett bättre företagsklimat. När medarbetarna mår bra, fungerar hela organisationen bra vilket ger ekonomiska vinster.

Vad ingår i avtalet?

 • Alna Direkt. Rådgivning och chefsstöd via telefon och mejl, för alla medarbetare
 • Lägre pris på Alna Utredning och Behandling vid individärenden samt utbildning och övriga tjänster.
 • Startinfo och behovsanalys
 • Översyn av policys årligen
 • Kulturundersökning via digital enkät
 • Konferenser, nätverksträffar och informationsträffar.
 • Information via web och e-post.
 • Exklusivt material genom inloggning på kundsidorna på www.alna.se.
 • Företag och koncerner som finns över hela landet kan teckna rikstäckande serviceavtal för koncernen eller flera bolag. Fyll i formuläret nedan för att få en offert.
Jag vill veta mer
Jag tycker detta verkar intressant. Kontakta mig för mer information eller boka ett möte.
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness