Dags för sommarfest med jobbet?

Det spelar roll hur du dricker.Tänk efter hur du dricker och hur din egen sårbarhet är.
Olika personliga riskfaktorer kan bidra till alkoholrelaterade problem. Att dricka mer än 4 glas för kvinnor eller 5 glas för män räknas som berusningsdrickande och kan leda till ökad tolerans.

Alkohol påverkar människor olika, vissa får starka positiva belöningar med andra upplever en svag belöning. Det gör att vi ofta har en högst personlig relation till alkohol. Det verkar som om belöningen av alkoholen skapar en positiv minnesbild. Vi kommer ihåg de roliga stunderna med alkohol, men glömmer de negativa som dumma handlingar, skador och baksmälla.

Ett kontinuerligt bruk av alkohol bygger om hjärnans belöningssystem. Hjärnan blir mindre känslig för alkohol - du behöver dricka mer än tidigare för att uppnå samma grad av berusning (tolerans). Då ökar också risken för att utveckla ett skadligt bruk och beroende.
 Hur påverkas din hjärna av alkohol?

När du dricker alkohol påverkas först de delar av hjärnan där dina tankar finns. I denna del bearbetas dina sinnesintryck och lagras i ditt minne.
Sedan påverkas mer centrala delar av hjärnan, där centra för känslor sitter. Ju mer du dricker och ökar promillehalten i kroppen, ju sämre blir din förmåga att göra rationella bedömningar.
Nästa steg är att lillhjärnan påverkas. i lillhjärnan sitter centra för koordination och balans.
Som sista steg påverkas den del av hjänan som brukar kalla reptilhjärnan. Här finns bland annat centra för vakenhet.
 

Det här händer vid olika promillenivåer

0,20 promille  Lite välbehagskänsla

0,40 promille  De flesta känner sig avslappnade

0,60 promille  Den rationella bedömningsförmågan börjar påverkas

0,80 promille  Koordination och balans börjar påverkas

1,00 promille  Klar toxisk påverkan på hjärnan

1,50 promille  Klara motoriska svårigheter och begynnande illamående

3,00 promille  Medvetandegraden sänks, blir svår att få kontakt med,    därefter kommer medvetslöshet.

4,00 promille  Andningen slutar att fungera, tillståndet leder till döden.
 

Vad påverkar promillehalten?

Mat - det är viktigt att äta ordentligt, både före och under en festkväll.

Vikt - kroppsvikten påverkar promillenivån. Låg vikt ger hög promillehalt.

Kön - kvinnor tå alkohol sämre än män. Det beror bland annat på att kvinnor och män har olika mängd vatten i kroppen. Män har en större mängd vatten och kan därför späda ut alkoholen i högre utsträckning.

Tid - ju mer du dricker under kort tid desto högre blir promillehalten.

Mängd - undvik berusningskonsumtion. Vid ett och samma tillfälle bör du aldrig dricka fler än tre standartglas om du är kvinna och inte mer än fyra standardglas om du är man.

Styrka - välj helst drycker med låg alkoholhalt, exempelvis folköl eller mellanöl istället för starköl.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness